บัตรเครดิตเคทีซี รอยัล ออคิด พลัส วีซ่า แพลทินั่ม

สิทธิประโยชน์
ทุก 25 บาท = 1 คะแนนสะสม KTC ROP ของบัตรเครดิต KTC – Royal Orchid Plus เพื่อใช้แลกเป็น รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์เท่านั้น
2 คะแนนสะสม KTC ROP = 1 รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์...

Read More